Αστικό Δίκαιο

Δικηγορικό Γραφείο
Βασίλειος Αναστ. Γεωργίου & ΣυνεργάτεςΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Αφού εξαντλήσουμε κάθε δυνατή προσπάθεια εξωδικαστικής επίλυσης πάσης φύσεως αστικής διαφοράς, κατόπιν προχωρούμε στην δικαστική διεκδίκηση αξίωσεων.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε λύσεις, ακόμα και εκεί που φαίνονται αδύνατες!

 

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

  • Κληρονομικές διαφορές.
  • Υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, όπως ρύθμιση σχέσεων μεταξύ συζύγων θεμάτων επιμέλειας, διατροφής.
  • Μισθωτικές Διαφορές, όπως έκδοση διαταγών καταβολής μισθωμάτων και απόδοσης μισθίου, αγωγές μείωσης μισθώματος.
  • Τροχαία Ατυχήματα.
  • Διαφορές οροφοκτησίας.
  • Αναγκαστική εκτέλεση απαιτήσεων.
  • Διαφορές εμπράγματου δικαίου.
  • Ίδρυση σωματείων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών καθώς και τροποποίηση καταστατικού αυτών.
  • Προστασία Καταναλωτή.

 

 

|  Το γραφείο μας υποστηρίζεται από συνεργάτες, μηχανικούς, τοπογράφους, συμ/φους φοροτεχνικούς ως και ασφαλιστικούς και τραπεζικούς συμβούλους.