Δίκαιο Ακινήτων

Το γραφείο μας ενεργεί για λογαριασμό Ελλήνων και ξένων πελατών και επιχειρήσεων (επενδυτών, κατασκευαστών, κλπ.) σε σχέση με όλους τους τύπους ακινήτων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών ως προς:

 

  • Κτηματικές διαφορές
  • Κτηματολόγιο
  • Διαπραγμάτευση και κατάρτιση συμβάσεων αγοραπωλησίας ακινήτων, εργολαβικών συμβάσεων κλπ.
  • Έρευνα στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία της Ελλάδος
  • Επιμέλεια και έκδοση κάθε σχετικού με την μεταβίβαση ακινήτων εγγράφου και διαδικασία
  • Επενδυτικά προϊόντα, σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης και ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας
  • Συμβάσεις μισθώσεων (επαγγελματικές/κατοικίας)
  • Δικαστική ή διοικητική επίλυση διαφορών
  • Φορολογικά ζητήματα

 

 

|  Το γραφείο μας υποστηρίζεται από συνεργάτες, μηχανικούς, τοπογράφους, συμ/φους φοροτεχνικούς ως και ασφαλιστικούς και τραπεζικούς συμβούλους.