Ποινικό Δίκαιο

Δικηγορικό Γραφείο
Βασίλειος Αναστ. Γεωργίου & ΣυνεργάτεςΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Μεθοδική προσέγγιση όλων των στοιχείων της κάθε ποινικής φύσεως υπόθεσης και εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

 

 

  • Υποβολή μηνύσεων και εγκλήσεων
  • Παρακολούθηση πορείας ποινικής διώξεως
  • Εκπροσώπηση στα ακροατήρια Ποινικών Δικαστηρίων
  • Παράσταση Πολιτικής Αγωγής

 

 

|  Το γραφείο μας υποστηρίζεται από συνεργάτες, μηχανικούς, τοπογράφους, συμ/φους φοροτεχνικούς ως και ασφαλιστικούς και τραπεζικούς συμβούλους.